Zechciej, proszę, zauważyć, że praktyką nad  wszelkie praktyki, sekretem sekretów, pobożnością pobożności, jest nie przywiązywanie się wyłącznie do jakiejkolwiek szczególnej praktyki bądź ćwiczenia pobożnego. Staraj się, przeciwnie, we wszystkich swoich ćwiczeniach i we wszystkich działaniach oddać się Duchowi Świętemu Jezusa z pokorą, zaufaniem i oderwaniem od wszystkich rzeczy, tak żeby, znajdując cię oderwanym od twojego własnego ducha i od twojej własnej pobożności i dyspozycji mógł On mieć w całej pełni moc i wolność działania w tobie tak jak pragnie, by mógł inspirować cię takimi dyspozycjami i uczuciami pobożności jakie On sam osądzi słusznymi, i by mógł prowadzić cię drogami, które są Jemu miłe.

(Panowanie Jezusa [fragm.], św. Jan Eudes)